Faculty of Business Administration

Major in Accounting

Computer ကွန်ပျူတာဘာသာရပ်

Marketing စျေးကွက်ရှာဖွေရေး

Management စီမံခန္ ့ခြဲမႈဘာသာရပ္

 • အချိန်ပြည့် တက်သူများ(လေးနှစ်တက်ရမည်)
 • သင်ကြားချိန်သည်ဗုဒဟူနေ့ မှတနင်္ဂနွေနေ့ အထိဖြစ်သည်
 • အခ်ိန္ပိုင္း တက္သူမ်ား(ေလးနွစ္တက္ရမည္)
 • သင်ကြားချိန်သည်စနေနေ့ မှတနင်္ဂနွေနေ့ အထိဖြစ်သည်

Faculty of Law and Political Sciences

ဥပေဒႏွင့္ႏုိင္ငံေရးဘာသာ

Law ဥပေဒဘာသာရပ္

 • အချိန်ပြည့် တက်သူများ(လေးနှစ်တက်ရမည်)
 • သင်ကြားချိန်သည်ဗုဒဟူနေ့ မှတနင်္ဂနွေနေ့ အထိဖြစ်သည်
 • အခ်ိန္ပိုင္း တက္သူမ်ား(ေလးနွစ္တက္ရမည္)
 • သင်ကြားချိန်သည်စနေနေ့ မှတနင်္ဂနွေနေ့ အထိဖြစ်သည်

Faculty of Public-Health

ျပည္သူ ့က်န္းမာေရးဘာသာရပ

Community Health Management လူထုက်န္းမာေရးခန္ ့ခြဲျခင္းဘာသာရပ္

Thai Traditional Medicine ထုိင္းအစဥ္အလာဆိုင္ရာေဆးပညာဘာသာရပ္

Occupational health and safety အလုပ္ခြင္ဆိုင္ရာက်န္းမာေရးႏွင့္လံုျခံဳေရးဘာသာရပ္

Faculty of Humanities

လူမွဳဘာသာရပ္ဌာန

Hotel and Tourism Management ​ ားလုပ္ငန္းစီမံခန္ ့ စီမံခန္ ့ခြဲျခင္းဘာသာရပ္

 • အခ်ိန္ျပည့္ တက္သူမ်ား(ေလးနွစ္တက္ရမည္)
 • သင္ၾကားခ်ိန္သည္ဗုဒဟူေန ့မွတနဂၤေႏြေန ့အထိျဖစ္သည္
 • အခ်ိန္ပိုင္း တက္သူမ်ား(ေလးနွစ္တက္ရမည
 • သင္ၾကားခ်ိန္သည္စေနေန ့မွတနဂၤေႏြေန ့အထိျဖစ္သည္

Faculty of Education

ပညာေရးဘာသာရပ္ဌာ

Early Childhood Education

ငယ္စင္ကေလးမ်ား၏ပညာေရး

 • 5 YEARS, FULL-TIME COURSE​

Choose the perfect plan

မဟာဘွဲ့

Master of Education Program in Educational Administration ပညာေရးနွင့္ဆိုင္ေသာစီမံခန္ ့ခြဲမႈဘာသာရပ္ တက္ရမည့္နွစ္သည္(၂)နွစ္ျဖစ္သည္။ သင္ၾကားခ်ိန္သည္စေနေန ့မွတနဂၤေႏြေန ့အထိျဖစ္သည္။
 • 2 years, Saturday and Sunday course
 • တက္ရမည့္နွစ္သည္(၂)နွစ္ျဖစ္သည္။ သင္ၾကားခ်ိန္သည္စေနေန ့မွတနဂၤေႏြေန ့အထိျဖစ္သည္။
Master of Public Administration
ျပည္သူလူထုစီမံခန္ ့ခြဲမႈဘာသာရ
စီးပြားေရးစီမံခန္ ့ခြဲမႈဘာသာရ
 • တက္ရမည့္နွစ္သည္(၂)နွစ္ျဖစ္သည္။ သင္ၾကားခ်ိန္သည္စေနေန ့မွတနဂၤေႏြေန ့အထိျဖစ္သည္။
Master of Business Administration
စီးပြားေရးစီမံခန္ ့ခြဲမႈဘာသာရ
 • တက္ရမည့္နွစ္သည္(၂)နွစ္ျဖစ္သည္။ သင္ၾကားခ်ိန္သည္စေနေန ့မွတနဂၤေႏြေန ့အထိျဖစ္သည္။
Master of Public Health ျပည္သူက်န္းမာ
 • တက္ရမည့္နွစ္သည္(၂)နွစ္ျဖစ္သည္။ သင္ၾကားခ်ိန္သည္စေနေန ့မွတနဂၤေႏြေန ့အထိျဖစ္သည္။

သူနာျပဳသင္းတန္းတက္ခ်င္သူမ

Elder and Child Care သက္ၾကီးဝါၾကီးႏွင့္ကေလးမ်ားေစာင့္ေရွာက္မႈျပဳရန္ဘ

Qualifications ပညာအရည္အခ်င္း

 • Male – Female, at least 17 years of age
 • Education:- Grade 9 ,Grade 12
 • Service-minded Consciousness ကူညီေထာက္မေသာစိတ္ရွိထားျခ
 • Be driven to learn this field to earn high income and advance this career ေယာက္က်ား၊မိန္းမ၊အသက္၁၇အထက္၊၉တန္းမွ၁၂တန္းအတြင္းျပီးသူမ်ား၊အသက္ေမြးဝမ္းဘြဲ ့ျပီးသူမ်ား၊ပထမဘြဲ ့ျပီးသူမ်ား၊ အတန္း၌အကန္ ့အသတ္မရွိျပီး၊ မည္သည့္ဘြဲ ့၌ျပီးသည္မဆိုစိတ္ဝင္စားသူမ်ားလာေရာက္တက္နုိင္ပါသည္။

Benefit and Welfare အက်ိဳးအျမတ္နွင့္လူမႈေစာင့္ေရွာက္ေရး

 • Uniform ေက်ာင္းဝတ္
 • Laboratory Coat
 • Sportswear အားကစားဝတ္စံ
 • Studying in a classroom with air-conditioner ေလေအးေပးစနစ္ျဖင့္စာသင္ပ
 • Domitory services အေဆာင္ဝန္ေဆာင္မႈေပးသ
 • Dinner (provided)

Frequently asked questions

Northern college သည္ေက်ာင္းသူ၊သားမ်ား၏ပညာေရးတိုးတက္ရန္နွင့္အခြင့္အလမ္းမ်ားကိုအေလးထားျပီး
အဓိကပညာေရးဆိုင္ရာတက္ကၽြမ္းရန္၊လုပ္ငန္းတာဝန္ပိုင္းဆိုင္ရာတက္ကၽြမ္းရန္မ်ားကိုဆန္းစစ္ေဝဖန္တက္ေသာအေတြးအေခၚျဖင့္၊သုေတသနအေတြ ့အၾကံဳျဖင့္ေက်ာင္းသူ၊သားမ်ားရရွိမည္ျဖစ္သည္။

ထို ရည္မွန္းခ်က္မ်ားေရာက္ရန္အဓိကအေရးပါေသာအခ်ပ္၃ခ်ပ္ရွိသည္။ ထိုအခ်ပ္မ်ားမွာ
စိတ္ဓာတ္ နွင့္ကိုယ္က်င္းတရားျမင့္မားရန္၊ ပညာေရး ထူးခြ်န္ရန္၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ဖံြ ့ျဖိဳးတိုးတက္ရန္တို ့ျဖစ္သည္။

 • ပညာေရးဆိုင္ရာစီမံခန္ ့ခြဲ ့ျခင္း
  Northern College သည္ေက်ာင္းပညာ၌ထူးခြ်န္ျပီး၊
  းလုပ္ငန္း၌လည္းပီသေသာေက်ာင္းသူ၊သားမ်ားျဖစ္ရန္၊ထို ့အျပင္စိတ္ဓါတ္နွင့္ကိုယ္က်င့္တရားေကာင္းရန္အတြက္လည္းဖန္တီးျပဳစုပ်ဳိေထာင္ေပးပါသည္။
 • သုေတသန
  ေခတ္မီတိုးတက္ေသာသင္းၾကားမႈ၊အရည္အခ်င္းရွိျပီးလူမႈေရးျပသနာ၌လည္း ေျဖရွင္းနုိင္ေသာေက်ာင္းသူ၊သားမ်ားျဖစ္ရန္သုေတသနကိုလည္းအဓိကထားျပီးလုပ္ေဆာင္ပါသည္။
 • ပညာေရးျဖင့္ျပည္သူလူထုအားျပန္လန္ျဖန္ ့လဲရန္
  Northern College တြင္ရွိေသာဆရာ၊မမ်ားသည္ရွိေသာအတက္ပညာ၊ဗဟုတုသမ်ားကိုသံုးျပီး
  ျပည္သူလုထုအားျပန္လည္ျဖန္ေဝပါသည္။

Northern College သည္ေက်ာင္းသူ၊သားမ်ား၏ပညာ၊မဟုသုတ၊အေတြ ့အၾကံဳမ်ားျမင့္မားျပီး၊
သင္းၾကားရမွရရွိေသာဘာသာစကား၊ဘာသာရပ္၊လူမႈဆိုင္ရာမ်ားကိုလက္ေတြ ့အသံုးခ်ရန္

Northern College သည္ေကာ္မတီ၌ျဖစ္ေစ၊ အဖြဲ ့အစည္၌ျဖစ္ေစအဆက္အသြယ္မ်ားျပဳလုပ္ထားပါသည္။

Skills for excellence, moral and ethical promotion, social leaders
ပညာေရး၌တတ္ပြန္းျခင္း၊ စိတ္ဓာတ္နွင့္ကုိယ္က်င့္တရားျမင့္မားျခင္း၊ လွဳမူေရး၌ပါးနပ္တက္ကၽြမ္းျခင္း

Modesty, welcome, smile, paying respect, willingness to serve
ရုိးရွင္းသင့္ရုံျခင္း၊ ျပံဳးျပျခင္းနွင့္အေလးအထားေပးျခင္းျဖင့္အေယာက္ခ်င္းစီတိုာၾကိဳဆိုပါသည္။
Colors – အေရာင္

Pink: represents love, gentleness, brightness

ပန္းေရာင္သည္အခ်စ္၊ႏွုးညံံ့သိမ္ေမြ ့ျခင္း၊ထက္ျမက္ျခင္းမ်ားကိုကိုယ္စားျပဳသည္။

Blue: represents stability, steadiess, showing respect to the King

အျပာေရာင္သည္တည္ျငိမ္ျမဲျမံျခင္းႏွင့္ဘုရင္၌အရုိအေသေပးျခင္းမ်ားကိုကိုယ္စားျပဳသည္။

Cassia bakeriana

contact

တည္ရွိသည့္ေနရာ

Northern college သည္ Tak ျမိဳ႕၊ Muang ေဒသ၊ Phahonyothin လမ္း၊ ဘန္ေကာက္ျမိဳ႕၌လာရန္
၄၂၆ ကီလိုမီတာ (၄ မွ ၅နာရီ အထိရွိသည္)အေဝးရွိသည္။ ထိုအျပင္ မဲေဆာက္ျမိဳ႕၌လာရန္
(၁ နာရီႏွင့္၂နာရီၾကား)ရွိသည္။